Back/Retorn

Miscellaneous papers
Articles varis


Natural perspective.

Restes prehistòriques d'Aiguafreda i el seu entorn. (On prehistoric remains, in Catalan)

Steel facing of copper plates (Aciérage).